Gx. Dầu Tiếng

Thánh Lễ Mùng Ba Tết Tại Giáo Xứ Dầu Tiếng

Thánh Lễ Mùng Ba Tết Tại Giáo Xứ Dầu Tiếng

Thánh Phaolô nói: “Tôi trồng, anh Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên”, đó là lời nhắn nhủ của cha Chánh xứ Giuse Nguyễn Thái Nghĩ trong thánh lễ mùng Ba Tết – Thánh lễ xin ơn thánh hóa công ăn việc làm – được diễn ra vào lúc 6 giờ sáng thứ Hai ngày 27/1/2020, tại nhà nguyện giáo xứ Dầu Tiếng.