Gx. Đoan Nữ

Giáo Xứ Đoan Nữ - TGP Hà Nội: Vui Tết Trung Thu

Giáo Xứ Đoan Nữ - TGP Hà Nội: Vui Tết Trung Thu

"Vầng Trăng Yêu Thương" là hình ảnh diễn tả vẻ đẹp của Đấng Tạo Hóa đã tạo dựng nên cho con người chiêm ngắm, và đó cũng là chủ đề của Đêm Trung Thu dành cho các em thiếu nhi Tại Giáo xứ Đoan Nữ, Giáo Phận Hà Nội.