Học Viện TSĐT: Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Emmanuel Triệu - Bổn Mạng Lớp Thần III

Hôm nay, ngày 17/9/2020, hiệp cùng với toàn thể Giáo hội Việt Nam, chúng ta kính nhớ thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, linh mục tử đạo.

Với lòng yêu mến Chúa và hiếu thảo với cha mẹ, thánh nhân đã trở nên mẫu gương cho đời sống Kitô hữu. Hôm nay cũng là lễ Bổn mạng của lớp Thần học năm 3 thuộc Học viện Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam.

Cuộc đời của Thánh nhân là một bài ca dâng về Thiên Chúa. Ngài đã ca ngợi Thiên Chúa lúc bình an cũng như lúc gian nan. Đỉnh cao của lời ca ngợi là bài ca vinh thắng thắm đượm máu đào. Thánh nhân đã chiến thắng gian nan, gông cùm, tù đầy và đã hy sinh tính mạng để tôn vinh Thiên Chúa. Thánh nhân đã từng khẳng định: “Thưa các quan, tôi đã thưa rằng không bao giờ tôi bỏ đạo. Tôi là đạo trưởng, nếu vua quan chém đầu tôi, thì tôi sẵn lòng chịu chết, chứ không bao giờ tôi bỏ đạo”.

Dâng thánh lễ hôm nay, xin cho quý thầy lớp Emmanuel Nguyễn Văn Triệu biết ngắm nhìn, suy nghĩ và noi gương bắt chước đời sống đức tin của thánh nhân. Để giữa những khó khăn, thử thách, quý thầy luôn sẵn sàng làm chứng cho Chúa Kitô trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời.

Ban Truyền Thông