Hôn Nhân - Gia Đình

Khoảng Cách Trong Tình Yêu

Khoảng Cách Trong Tình Yêu

Người ta thường hay nói: “Xa mặt, cách lòng”. Sự thường là vậy. Trong xã hội ngày nay, sự bận rộn khiến người ta xa cách nhau về thời gian, dù khoảng cách địa lý và không gian rất gần.