Khối Học Viện TSĐT VN Tĩnh Tâm 2019 với Chủ Đề: "Chiến Lược Nào Để Đối Diện Với Trào Lưu Trần Tục Hóa"

Với đề tài “Chiến Lược Nào Để Đối Diện Với Trào Lưu Trần Tục Hóa”, anh em Khối Học viện đã bước vào những ngày tĩnh tâm thật sốt sắng qua lời hướng dẫn của Cha Giảng phòng Giuse Nguyễn Trọng Viễn, O.P trong thời gian từ ngày 11-14/06/2019.


Đứng trước những thách đố của trào lưu trần tục hóa, đề tài giúp anh em có cái nhìn tổng quan và đưa ra những phương cách sống phù hợp để thích nghi với những thay đổi của thời đại.

Vào chiều ngày 11/06/2019, anh em bắt đầu bước vào những ngày tĩnh tâm bằng việc lần chuỗi Mân Côi chung và chầu Thánh Thể khai mạc.

Những ngày tiếp theo, sau Thánh lễ sáng, anh em có thời gian hồi tâm để bắt đầu bước vào giờ chia sẻ của Cha giảng phòng.

Sau đó, anh em từng khối lớp lần lượt được lãnh nhận Bí tích Giao hòa và có giờ thinh lặng cầu nguyện để nhìn lại đời sống nội tâm cũng nhưng các mặt khác trong chặng hành trình dâng hiến một năm qua, đồng thời có những sự điều chỉnh để thích nghi.

Buổi chiều, sau giờ kinh chiều, cha Giảng phòng Giuse tiếp tục phần chia sẻ để anh em nhìn lại thực trạng Giáo hội, cách riêng đối với giáo hội Việt Nam về các mặt trong thực tại đời sống đạo đức, phụng vụ và luân lý...

 

Trong suốt những giờ chia sẻ, cha lần lượt nhấn mạnh tới những nền tảng mặc khải và đưa ra những phương thế thực tế, hữu ích để giúp đưa “đạo vào đời và đưa đời vào đạo”.

Cuối mỗi ngày tĩnh tâm, sau giờ lần chuỗi chung, anh em được Chầu Thánh Thể với những ý chỉ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, cho Hội Dòng, cho các linh mục, tu sĩ và ơn gọi thánh hiến. Đây là giây phút quý báu để anh em thưa chuyện cách thân tình với Chúa sau những giờ thinh lặng suy niệm về đời sống của mình thời gian qua.

Chiều ngày 14/06/2019, anh em kết thúc ngày tĩnh tâm với những dư âm còn đọng lại về những chia sẻ tâm huyết qua những kinh nghiệm thực tế của Cha Giảng phòng.

Những điều này sẽ được anh em áp dụng cách hiệu quả hơn qua những sứ vụ mà Tỉnh Dòng trao phó trong tương lai.

Ban Truyền Thông