KHỐI TIỀN TẬP SINH HOẠT THÁNG 11 - Chủ đề: Kỹ Năng Làm Việc Nhóm và Kỹ Năng Nói Trước Công Chúng

     “Nếu ví con người như một cây xanh thì những phẩm chất tốt đẹp, những giá trị sống bên trong của con người chính là bộ rễ của cây, rồi tự bộ rễ đó sẽ tác động, ảnh hưởng đến thân và cành lá của cây cũng chính là những kỹ năng, những hành động và thái độ thể hiện ra bên ngoài của một con người”, thầy Martino Trần Tuấn Huy - một chuyên viên giá trị sống - kỹ năng sống YMCA đã chia sẻ như thế với anh em khối Tiền Tập, Tỉnh Dòng Thừa sai Đức tin Việt Nam trong ngày sinh hoạt 27.11.2016. Với chủ đề “kỹ năng làm việc nhóm và nói trước công chúng”.

     Không phải là những lý thuyết dài dòng, tẻ nhạt mà là những trò chơi vận động, trải nghiệm thực tế. Thầy đã bắt đầu buổi học trong một bầu khí tưng bừng, rộn ràng như thế.

     Qua những trò chơi ấy, anh em trong nhóm có thể gắn kết và phát huy được những khả năng của mỗi người. Một việc tưởng chừng như quá bình thường trong cuộc sống, đó là làm việc nhóm, nhưng để làm tốt được công việc này đòi hỏi ta phải tổng hợp rất nhiều kỹ năng và phẩm chất.

     Anh em là những người đang hướng tới đời sống dâng hiến. Trong tương lai, chính anh em sẽ được gửi trao đến những vùng đất xa xôi, nơi có những công việc mà anh em phải có trách nhiệm chu toàn. Đó có thể là những công việc của nhóm, của giáo xứ… Hay có những lúc anh em phải đứng trên cương vị lãnh đạo. Chính vì thế kỹ năng làm việc nhóm mà anh em học được hôm nay sẽ giúp đỡ cho anh em sau này, đồng thời mưu ích cho Giáo hội và tha nhân.

    Hơn nữa, là những Linh mục Thừa sai Đức tin tương lai, chúng ta có thể sẽ trở thành những Mục tử đứng đầu để lãnh đạo và dẫn dắt đoàn chiên của Chúa, hơn lúc nào hết, kỹ năng thuyết trình sẽ thật hữu ích để anh em có thể truyền thụ được những giá trị của Tin mừng cho mọi người và trở thành Linh mục như lòng Chúa mong ước.

    Một buổi học thật hữu ích cho anh em, qua đó, mỗi người sẽ tích lũy được những hành tràng cần thiết trên con đường dâng hiến cho Chúa trong lý tưởng Thừa Sai Đức Tin.