Khối Tiền Tập Tĩnh Tâm Năm 2018 – Chủ đề: Thưa Thầy, Thầy Ở Đâu? (x Ga 1, 35-39)

Vào lúc 18h00, thứ Năm, ngày 16/8/2018, tại nhà Tĩnh tâm Bêtania thuộc Công Ty Vinh Phúc, Q. Bình Tân, Tp HCM, anh em Khối Dự Tu - Tiền Tập Thánh Vinh Sơn Liêm bước vào những ngày tĩnh tâm năm kéo dài 3 ngày.

Trong khung cảnh tĩnh lặng, anh em Khối Dự Tu - Tiền Tập khai mạc ngày tĩnh tâm bằng giờ Chầu Thánh Thể với sự hướng dẫn của Thầy Sáu Giuse Lưu Quốc Toàn, MF.

 Tuần tĩnh tâm năm được hướng dẫn bởi cha Giuse Nguyễn Hồng Phước, CSsR. Cha giảng phòng đã gợi ý những đề tài để anh em cầu nguyện.

Ngày thứ nhất, vào buổi sáng, cha gợi ý về những loại ơn gọi và dấu hiệu ơn gọi: độc thân, đôi bạn, tu trì. Vào buổi chiều, cha gợi ý về hình ảnh của Chúa Giêsu trong cuộc đời chúng ta. Buổi tối, anh em tham dự giờ Chầu Thánh Thể, sau đó Cha Giám tỉnh Tôma Đinh Ngọc Lộc, MF, huấn đức về sự cầu nguyện và sự khiêm nhường cần thiết như thế nào cho ơn gọi tu trì.

Ngày tĩnh tâm thứ hai, vào buổi sáng, cha giảng phòng đã chia sẻ về ý nghĩa “Phúc Phật Tám Mối” trong đời sống tu trì. Vào buổi chiều, cha nói về tầm quan trọng của “đời sống cộng đoàn”. Những đề tài trên được cha Giuse gợi ra để anh em cùng chia sẻ, suy gẫm và cầu nguyện.

Để kết thúc tuần tĩnh tâm, anh em đã cùng nhau nói những cảm nhận mà mình đã trải nghiệm trong những ngày qua với cha phụ trách Giuse Nguyễn Bảo Huân Chương, MF.

Tuần tĩnh tâm kết thúc lúc 16g00 thứ Bảy, ngày 18/8/2018.

 

Ban Truyền Thông MF