Kinh Thánh

Học Hỏi Phúc Âm CN 14 TN - Năm A

Học Hỏi Phúc Âm CN 14 TN - Năm A

Vào lúc ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.