Kinh Thánh

Ga 4,5-42: Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ

Ga 4,5-42: Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ

Trong cuộc chuyện trò với Nicodemo, tác giả Gioan đã mô tả cuộc gặp gỡ của Đức Giêsu với một đại diện của giai cấp cầm quyền Do Thái.