Lễ Chúa Thăng Thiên - Ngày Quốc Tế Truyền Thông Xã Hội

Vào sáng ngày 13 tháng 05 năm 2018, Thánh lễ Chúa Thăng Thiên đã diễn ra trọng thể tại nhà nguyện Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam. Hôm nay cũng là dịp kỷ niệm ngày truyền thông thế giới lần thứ 52. Cha Giám tỉnh Tôma Đinh Ngọc Lộc đã chủ sự thánh lễ; đồng tế với ngài có một số quý cha trong Tỉnh Dòng. Anh em cũng đã hiện diện đông đảo để cùng cầu nguyện cho những anh em đang thực hiện công tác truyền thông của Tỉnh Dòng.


Cha Phêrô Nguyễn Hùng Hải đã chia sẻ trong bài giảng lễ: Truyền thông mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực cho mọi người nhưng nó cũng là “con dao hai lưỡi” gây ra nhiều tác hại nếu sử dụng không đúng mục đích. Một cú “click” chuột mở ra bao điều tốt đẹp cho mọi người nhưng cũng có thể gây ra nhiều điều không phù hợp.

Một cú “click” chuột mang lại rất nhiều điều bổ ích, thú vị nhưng cũng có thể gây tổn hại đến “nền văn minh tình thương” của nhân loại. Vì thế, cần thận trọng trong việc truyền thông để mang lại giá trị tình yêu cao quý cho mọi người.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

Sau thánh lễ, anh em trong Ban Truyền Thông đã cùng chụp chung với quý cha những tấm hình lưu niệm nhân dịp này.

Buổi tối, anh em đã Học Viện cũng đã hiệp thông với các anh em làm công tác truyền thông của Tỉnh Dòng trong giờ chầu Thánh Thể để cầu nguyện cho anh em thêm sức khỏe, động lực phục vụ cách đắc lực hơn.

Ban Truyền Thông