Lễ Thánh Giuse - Thánh Bảo Trợ Dòng Thừa Sai Đức Tin

Ai cầu nguyện, suy ngắm và chiêm niệm trong thinh lặng sẽ dễ dàng gặp được Chúa và khi Chúa đã đến với lòng họ, Chúa sẽ làm cho lòng họ càng thinh lặng hơn và lòng họ đầy sự hiện diện của Chúa và sẽ cảm nghiệm được Chúa là tình yêu và là hạnh phúc của đời mình”. Đó là lời chia sẻ của Cha Micae Hoàng Đô Đốc trong Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria vào sáng ngày 19/03/2018.

 

Vào sáng ngày 19/03/2018, Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, Đấng Bảo Trợ của Dòng Thừa Sai Đức Tin và cũng là vị Thánh Quan Thầy của đông đảo quý cha, quý thầy và anh em trong Tỉnh Dòng Việt Nam đã được cử hành trọng thể tại nhà nguyện Tỉnh Dòng.

Cha Giuse Đào Văn Riệp đã chủ sự thánh lễ; đồng tế với ngài có Cha Giám tỉnh Tô ma Đinh Ngọc Lộc cùng một số quý cha trong Tỉnh Dòng. Quý thầy và đông đảo anh em cũng đã hiện diện trong thánh lễ để cầu nguyện cho nhau, cách đặc biệt cho những anh em nhận Thánh Giuse làm Bổn mạng.

Mở đầu thánh lễ, Cha Giuse đã nói lên những lời tâm tình chúc mừng tới toàn thể quý cha, quý thầy cùng anh em trong Tỉnh Dòng.


Trong bài giảng lễ, Cha nguyên Giám tỉnh Micae Hoàng Đô Đốc đã chia sẻ về bài học thinh lặng của Thánh Cả Giuse. “Qua những biến cố trong gia đình Nadaret, Thánh Giuse đã đóng vai trò chủ động, tích cực giải quyết mọi tình huống. Vì thế, chúng ta phải xác định rằng sự im lặng của Thánh Giuse là một nhân đức”.

Như Đức Cha Gioan Baotixita Bùi Tuần đã chia sẻ về sự thinh lặng của Thánh Giuse: “Đây là sự thinh lặng của sự tu thân; thinh lặng để gặp gỡ chúa trong cầu nguyện”.

 

Cha nhấn mạnh: “Kinh nghiệm cho thấy, sự khôn ngoan và ân sủng của Chúa được ban dồi dào cho những người thực sự tu thân và những người gặp gỡ Chúa trong cầu nguyện. Một nơi thuận lợi để Chúa gặp gỡ con người là thinh lặng.[...]

 

Ai cầu nguyện, suy ngắm và chiêm niệm trong thinh lặng sẽ dễ dàng gặp được Chúa và khi Chúa đã đến với lòng họ, Chúa sẽ làm cho lòng họ càng thinh lặng hơn và lòng họ đầy sự hiện diện của Chúa và sẽ cảm nghiệm được Chúa là tình yêu và là hạnh phúc của đời mình”.

 

Cuối cùng Cha nhắn nhủ: “Mọi người hãy biết thực hành bài học thinh lặng của Thánh Giuse bởi vì thế giới ngày nay đang quá ồn ào với những phương tiện truyền thông làm cho con người không thể nhận ra được thánh ý của Thiên Chúa.

 

Qua sự thinh lặng, chúng ta sẽ nhận ra được lời mời gọi của Thiên Chúa dành riêng cho mỗi người”.

 

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện tín hữu và phần phụng vụ thánh thể.


Cuối thánh lễ, Cha Giám tỉnh Tôma đã thay mặt Tỉnh Dòng chúc mừng quý cha, quý thầy và anh em. Cha Tôma đã chia sẻ: “Không những chúng ta phải học hỏi mẫu gương âm thầm hi sinh của Thánh Cả mà còn phải bắt chước nhân đức tín trung của Ngài. Ngài đã tín trung với Thiên Chúa trong vai trò là Cha nuôi của Chúa Giêsu và là bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria”.

Thánh lễ kết thúc lúc 6g00.

 

Ban Truyền Thông