Lễ Vọng Chúa Phục Sinh Tại Tỉnh Dòng

“Đêm nay là đêm cực thánh, đêm hồng phúc. Chúa Kitô ra khỏi mồ, vượt qua sự chết, Ngài đã chiến thắng tử thần để đi vào sự sống vĩnh hằng. Việc tưởng niệm việc Chúa Kitô chịu chết và sống lại đạt tới cao điểm trong đêm Vượt Qua này. Đây là đêm mà người Do Thái ăn thịt chiên và được cứu thoát. Đây là đêm mà Chúa Kitô đập tan xiềng xích của tội lỗi và sự chết. Trong đêm nay, ngoài việc chúng ta cử hành biến cố Chúa Giêsu Phục Sinh, mừng Chúa sống lại, chúng ta cũng nhớ rằng chúng ta đã được sống lại với Người qua mầu nhiệm Thanh Tẩy”. Đó là lời mở đầu của đêm Vọng Phục sinh diễn ra lúc 19h00 ngày 15.04.2017, tại Tỉnh Dòng. Cha Giám tỉnh Micae Hoàng Đô Đốc, MF chủ tế các nghi thức và thánh lễ Vọng Phục Sinh. Đồng tế với ngài có quý cha trong Tu viện, hiện diện trong thánh lễ có quý thầy, anh em và một số giáo dân.

Phụng vụ canh thức đêm nay gồm có bốn phần :

Phần thứ nhất: Thắp nến Phục Sinh.

Phần thứ hai: Phụng vụ Lời Chúa. Đêm nay chúng ta được nghe nhiều bài đọc Cựu Ước và Tân Ước cùng với những bài đáp ca trình thuật lịch sử công trình cứu độ của Thiên Chúa, từ khi tạo dựng vũ trụ, cứu dân riêng Ngài vượt thoát ách nô lệ Ai Cập, cho đến việc Chúa Giêsu đến giáo huấn, chết và phục sinh để cứu chuộc mỗi người chúng ta.

Phần thứ ba: Phụng vụ Thanh Tẩy. Cộng đoàn lặp lại những lời cam kết khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy.

Phần thứ tư: Phụng vụ Thánh Thể. Cùng với những chi thể mới đã được tái sinh trong bí tích Thánh Tẩy, Hội Thánh được mời vào bàn tiệc mà Chúa đã dọn sẵn cho dân Người qua sự chết và phục sinh của Người.

Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, Cha Giám tỉnh Micae đã chia sẻ: “Mầu nhiệm Phục Sinh là một mầu nhiệm khó tin, khó chấp nhận nhưng lại là một mầu nhiệm chính yếu trong đạo Công giáo”. Chính biến cố Chúa Phục Sinh là một sự kiện có thật khi vào ngày thứ trong tuần, bà Maria Macđala và một bà khác đi viếng mồ và chứng kiến Chúa sống lại. Đối với người Công giáo, đây là niềm tin chính yếu và căn bản vì chỉ có tin vào Đức Giêsu Phục sinh, chúng ta mới dám hiên ngang sống đạo và rao truyền Tin mừng đến cho mọi người. Ngoài ra, biến cố Phục Sinh đem lại sự bình an cho những người tin. Sau khi sống lại, Chúa hiện ra với các tông đồ, và chúc lành: “Bình an cho anh em”. Bình an chính là ơn ban Phục Sinh mà Đức Giê su đem đến cho nhân loại và cũng nhờ bình an, chúng ta bình thản đón nhận những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Là người Thừa Sai Đức Tin, chúng ta phải luôn nhớ rằng, khi thực hiện linh đạo của dòng trong đời sống dâng hiến và phục vụ là chúng ta đang loan báo Tin mừng Phục Sinh.

Sau phần hiệp lễ, Cha Giám tỉnh Micae đã đại diện cộng đoàn chúc mừng Phục Sinh đến tất cả mọi thành viên trong Tỉnh dòng và quý anh chị em tham sự thánh lễ trong niềm hân hoan vui mừng.

Chúng ta, những người Kitô hữu, hãy trở nên những nhân chứng cho Tin mừng Phục Sinh bằng những công việc hằng ngày và hãy luôn xác tín rằng, Chúa sống lại thật và Chúa cũng muốn mỗi người chúng ta cùng sống lại với Người. Alleluia! Alleluia!

 

Ban Truyền Thông