Lễ Vọng Giáng Sinh Tại Cộng Đoàn Tu Viện

Vào lúc 19g00 ngày 24. 12. 2016 tại nhà nguyện Tỉnh dòng, thánh lễ vọng mừng Chúa giáng sinh diễn ra trọng thể. Cha Giuse Đào Văn Riệp, MF - Bề trên Cộng đoàn Tu viện chủ tế thánh lễ, cùng đồng tế với ngài có quý cha trong cộng đoàn. Hiện diện trong thánh lễ có quý thầy học viện, quý thầy tập viện và anh em tiền tập, dự tu cùng một số quý anh chị em giáo dân xung quanh Tu viện.

Cộng đoàn cùng tâm tình đón chờ Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần, mang ơn bình an, mang ơn cứu độ cho con người. 

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí linh thiêng, sốt mến để mừng Chúa giáng sinh. 

CHÚC MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2016