Linh Mục - Tu Sĩ

  • Gp. Phú Cường: Tĩnh Tâm Liên Tu Sĩ Quý I - 2018

    Gp. Phú Cường: Tĩnh Tâm Liên Tu Sĩ Quý I - 2018

    Với chủ đề: “Đời sống thánh hiến với sứ vụ bác ái và phục vụ con người – Thách đố và viễn cảnh”, ngày tĩnh tâm liên tu sĩ – quý I, đã được tổ chức vào sáng ngày 10/02/2018, tại Giáo xứ Bà Lụa.