Mẹ Dắt Con Đi

ĐƯA chân con bước ung dung

TAY con nắm chặt để cùng Mẹ đi

CỦA tiền, danh vọng thoát ly

CON tìm đến Mẹ những khi lạc lầm

RA đi con bước an tâm

VÀ không lo sợ hố hầm, chông gai

ĐỪNG theo ma quỷ, trượt dài

SỢ chi đau khổ, bi ai, lụy phiền

MẸ luôn sát cánh đi bên

LUÔN luôn nâng đỡ dịu hiền ủi an

Ở trong hoàn cảnh gian nan

CÙNG người nhịp bước, hoàn toàn vững tin

 

Giuse Nguyễn Văn Đông

(Hv MF)