MFVN: QUÝ CHA DÒNG THỪA SAI ĐỨC TIN TĨNH TÂM NĂM VÀ THƯỜNG HUẤN 2019

Khởi đầu mùa thánh hiến - mùa hồng ân của Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam trong tháng 7 năm nay là kỳ Tĩnh Tâm và Thường Huấn dành cho quý Cha trong Tỉnh dòng từ ngày 08-13/07, tại Trung tâm Don Bosco K’Long, 126 Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng thuộc Giáo phận Đà Lạt.

Hai trục xuyên suốt trong tuần Tĩnh tâm và Thường huấn năm nay đó là: Trước hết, quý Cha cùng nhìn lại chính mình trong tương quan với Thiên Chúa qua các sinh hoạt thiêng liêng: Thánh lễ, các giờ kinh phụng vụ, nguyện gẫm, xét mình, lãnh nhận bí tích Giao Hòa, Chầu Thánh Thể. Kế đến, quý cha cùng học hỏi, chia sẻ và thảo luận với nhau trong tình huynh đệ những vấn nạn liên quan đến đề tài Mục vụ hôn nhân và gia đình mà Hội đồng Giám mục Việt Nam định hướng trong năm nay “Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn”.

 1. Tĩnh Tâm (08-11/07)

Với đề tài “Đời sống Thánh Hiến và Sứ mạng”, tuần tĩnh tâm năm được suy tư và đào sâu trên nền tảng Thánh Kinh, Thần học và Mục vụ bởi Linh mục Giuse Nguyễn Văn Am, SDB, một Cha giáo uyên thâm về học thức cũng như có nhiều kinh nghiệm đặc biệt trong lãnh vực đời sống Thánh hiến.

 

 

Qua những bài chia sẻ của Cha giảng phòng, quý cha được gợi hứng để nhìn lại chính đời sống Thánh hiến trong tương quan nội tại với Thiên Chúa. Đời sống sứ mạng trong chiều kích liên vị với tha nhân. Trên nền tảng Thần học và Mục vụ, cha giảng phòng đã có những suy tư kết hợp với kinh nghiệm của bản thân để giúp quý cha cùng xét lại cảm thức về một đời sống đức tin và sứ mạng mà chính Thiên Chúa qua Giáo hội khởi sự và ủy thác nơi Hội Dòng.

2. Thường Huấn (12-13/07)

Đề tài học hỏi và thảo luận trong những ngày thường huấn liên quan đến các vấn đề về “Giáo luật và Mục vụ” (Hôn nhân và Bí tích Hòa Giải). Các vấn nạn cũng như những thắc mắc liên quan của quý cha được đồng hành và hướng bởi Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, CSsR. Cha hướng dẫn đã không ngừng giúp quý cha cập nhật, bổ sung những kiến thức về Giáo luật, Giáo huấn của Hội Thánh liên quan đến lãnh vực Hôn nhân và gia đình cũng như việc đồng hành, phân định, và giúp hối nhân trong khi lãnh nhận bí tích Hòa giải.

 

 

***

Tuần Tĩnh tâm và Thường huấn kết thúc với Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa vào sáng thứ Bảy, ngày lễ kính Đức Maria là “Nữ vương của những người tuyên xưng Đức Tin”.

 

Những cảm thức đức tin, thao thức về sứ mạng được nhìn nhận và làm mới lại trong những ngày Tĩnh tâm cùng những kiến thức, kinh nghiệm được học hỏi trong những ngày thường huấn sẽ là hành trang quý giá cho quý Cha trong tư cách là những nhà đào tạo, những vị mục tử như lòng Chúa mong ước trong môi trường Giáo xứ, các vị điều hành và quản trị Cộng đoàn theo Hiến pháp và Quy chế Hội Dòng.

Sau kỳ Tĩnh tâm và Thường Huấn, quý cha sẽ trở về Tu viện Lời Chúa để tham dự các sự kiện của Tỉnh Dòng diễn ra vào các ngày sắp tới đây:

1. 05h00 ngày 14/07: Thánh lễ Khấn Lại 1 năm của 69 thầy Học viện 
2. 19h00 ngày 14/07: Nghi thức Tiếp Nhận vào Tập viện và Trao Tu phục cho 11 thỉnh sinh
3. 09h00 ngày 15/07: Thánh lễ Tuyên khấn Trọn đời cho 2 thầy và Khấn Lần đầu cho 4 tập sinh
4. 09h00 ngày 17/07: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục và Phó Tế
5. 05h00 ngày 18/07: Thánh Lễ Tạ ơn Tân Linh mục và Phó tế tại Nhà Dòng

 

Ban Truyền Thông MF