Mục vụ

Chầu Thánh Thể Giáo Xứ Bà Lụa 2018

Chầu Thánh Thể Giáo Xứ Bà Lụa 2018

Sáng sớm Chúa Nhật hôm nay, ngày 5 tháng 8 năm 2018, Giáo xứ Bà Lụa Chầu Mình Thánh Chúa thay cho Giáo Phận. Rất đông đảo bà con giáo dân tham dự thánh lễ khai mạc ngày Chầu Thánh Thể.