Mục vụ

Giáo Xứ Đoan Nữ (TGP Hà Nội): Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Họ Tuy Lai

Giáo Xứ Đoan Nữ (TGP Hà Nội): Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Họ Tuy Lai

Thứ Bảy ngày 16/6/2018 là một ngày đáng ghi nhớ của giáo họ Tuy Lai (Bèn), giáo xứ Đoan Nữ. Sau nhiều năm mong mỏi, hôm nay giáo họ có một ngôi nhà thờ mới khang trang, đẹp đẽ. Đức Hồng Y Phê-rô đã về cắt băng khánh thành và chủ tế Thánh lễ tạ ơn cùng Giáo họ.