Mục vụ

Giáo Xứ Bà Lụa: Mừng Tết Trung Thu Cho Các Em Thiếu Nhi

Giáo Xứ Bà Lụa: Mừng Tết Trung Thu Cho Các Em Thiếu Nhi

Như vậy, ngoài những niềm vui mà các em mang đến, các em còn gửi gắm đến những người xem một thông điệp rằng : “Cha mẹ và tất cả mọi người, hãy bảo vệ môi trường mà tất cả chúng con và bố mẹ đang sống”