Mục vụ

 • Lời Chúa, Lời Ngỏ Thân Tình

  Lời Chúa, Lời Ngỏ Thân Tình

  Đời sống người Kitô hữu Việt Nam, theo cảm nhận của tôi, ít là nơi một số giáo xứ ở thành phố, có nhiều tiến bộ đáng mừng trong những năm gần đây.

 • Phương Pháp Loan Báo Tin Mừng

  Phương Pháp Loan Báo Tin Mừng

  Những suy tư này khởi hứng từ đoạn tin mừng của Luca về trình thuật Emmaus để nêu lên phương hướng loan báo tin mừng cho giới trẻ hôm nay.

 • Giáo Xứ Bà Lụa - Thứ Sáu Tuần Thánh 2017

  Giáo Xứ Bà Lụa - Thứ Sáu Tuần Thánh 2017

  Cha xứ Giuse đã mời gọi cộng đoàn: “Chiêm ngắm Chúa Giêsu trên hành trình khổ nạn trong tâm tình năm mà Giáo Hội Việt Nam chú trọng Mục Vụ Gia Đình, chúng ta còn được mời gọi soi chiếu vào chính...

 • Đối Thoại Với Người Truyền Giáo

  Đối Thoại Với Người Truyền Giáo

  Nhân cơ hội được nghe cuộc đối thoại của một vài tu sĩ với một người đang làm sứ vụ truyền giáo, người viết ghi vội lại và chia sẻ cho mọi người cùng nghe và suy tư.

 • Ảo Tưởng Về Chính Mình

  Ảo Tưởng Về Chính Mình

  Có thể nói, ảo tưởng về chính mình là một thứ bệnh tâm lý mà chúng ta cần chẩn đoán từ những dấu hiệu khảo sát được, và đưa ra một “đồ án” theo dõi bệnh tình và chữa trị kịp thời.

 • Mùa Chay Thánh: Trở Về Để... Yêu Chúa

  Mùa Chay Thánh: Trở Về Để... Yêu Chúa

  "Khi Chúa Giêsu bước xuống nước sông Giođan để được Thánh Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho, Người làm như thế không phải vì Người cần thống hối hay hoán cải