MỪNG LỄ THIÊN CHÚA BA NGÔI - TƯỚC HIỆU DÒNG THỪA SAI ĐỨC TIN

    Hiệp cùng Giáo Hội Hoàn Vũ, cách đặc biệt trong niềm hiệp thông với các anh em Thừa Sai Đức Tin trên toàn thế giới, sáng nay, ngày 27/5/2018, cộng đoàn Tu viện Lời Chúa – Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam đã long trọng hiệp dâng thánh lễ mừng kính Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, Tước hiệu của Hội dòng.

     Cha Giám tỉnh Tô-ma Đinh Ngọc Lộc đã chủ tế thánh lễ, cùng đồng tế với ngài có một số quý cha trong cộng đoàn cùng với sự tham dự đông đủ của quý thầy Học viện, các anh em Tiền tập và một số bà con giáo dân sống gần Tu viện.

     Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế đã nói lên tâm tình ngày lễ hôm nay, không phải là ngày lễ quan thầy hay bổn mạng nhưng là ngày lễ mừng kính Tước hiệu của Hội dòng, là bản chất mà mỗi thành viên trong dòng phải có trong mình và diễn tả bằng đời sống.

 

      Giảng trong thánh lễ hôm nay, cha Giuse Nguyễn Minh Phúc, MF đã chia sẻ cùng cộng đoàn những điểm giáo lý và mặc khải về mầu nhiệm Ba Ngôi dựa trên nền tảng Thánh Kinh. Từ đó, chúng ta nhận ra rằng “mầu nhiệm” không phải là một điều cấm kỵ không được đụng tới, cũng không phải là rào cản. Nhưng, “mầu nhiệm” là cách thức Thiên Chúa mời gọi chúng ta khám phá, đi vào và sống với Người và dấn thân mãi mãi."

"Cũng thế, mầu nhiệm Ba Ngôi mặc dù vượt ra khỏi hiểu biết của con người, nhưng bằng đời sống đức tin chúng ta vẫn có thể diễn tả được mầu nhiệm ấy qua tình yêu thương và sự hiệp nhất: “Bởi Ba Ngôi tuy phân biệt nhưng vẫn là Một, Ba Ngôi không triệt tiêu nhau, Ba Ngôi không soi mói nhau, Ba Ngôi hướng về nhau và tuôn trào tình yêu dâng tặng cho nhau…”.

   Trong thánh lễ hôm nay, cộng đoàn hiệp cùng toàn thể Hội Thánh mừng kính và suy tôn mầu nhiệm cao cả nhất và là trung tâm của toàn bộ đời sống Giáo Hội. Cách riêng, Dòng Thừa Sai Đức Tin đã nhận Chúa Ba Ngôi làm tước hiệu của mình, như Đặc Sủng của Dòng trong số 25 đã khẳng định:

“Nguồn mạch đời thánh hiến của chúng ta chính là nơi mầu nhiệm Đức Ki-tô và Chúa Ba Ngôi. Trong đức tin, chúng ta tuyên xưng Chúa Cha là Đấng đã sai Chúa Con, nguồn mạch tiên khởi của sứ mạng. Từ Chúa Con, Đức Giê-su Ki-tô, qua Chúa Thánh Thần mà Ngài gửi đến, chúng ta đón nhận qua Giáo Hội việc tham dự vào sứ mạng vốn là đặc thù của ơn gọi chúng ta. Linh đạo của chúng ta được đóng ấn bởi mầu nhiệm Ba Ngôi Chí Thánh.”

 

Ban Truyền Thông