Ngày 01 tháng 08: Thánh AN-PHONG MA-RI-A LI-GÔ-RI Giám mục, lễ nhớ

Sinh tại Marianella, gần Naples năm 1696 
qua đời tại Nocera (Canipanie) ngày 1.8.1787

Thánh AN-PHONG qua đời ngày 1.8,1787 thọ 91 tuổi. Ngài chào đời vào ngày 27.9.1696 trong gia đình de’Liguori ở Neapel, nước Ý.

Mới 16 tuổi, ngài đồ bằng tiến sĩ luật của cả đạo lẫn đời, trở thành một luật sư nổi tiếng. Vì ngài thấy rằng, với nghề này, người ta khó tránh được áp lực của đồng tiền, buộc phải bảo vệ sự bất công, ngài quyết định trở thành linh mục. Ngày 21.12.1726 ngài thụ phong linh mục, lúc 30 tuổi.

Qua những kinh nghiệm trong đời sống mục vụ, ngài lập “Dòng Chúa Cứu Thế” vào năm 1732. Dòng này dấn thân phục vụ cho tầng lớp nhân dân thấp hèn, bị bỏ rơi về mặt tôn giáo, đạo đức. Ngài gặp nhiều chống đối, cả về mặt tôn giáo, khi thành lập dòng, dù vậy, vào năm 1749, luật dòng cũng đã được Đức Thánh Cha Bênêđíctô XIV phê chuẩn.

Thánh AN-PHONG luôn là một tu sĩ đạo đức và là một nhà khổ hạnh nghiệm nhặt, cả lúc ngài trở thành giám mục của địa phận Agata de’ Goti vào năm 1762, lúc ngài đã 66 tuổi. Ngài dành tất cả phần lớn thời giờ cho tòa giải tội hay trên tòa giảng. Sau 15 năm cống hiến cho địa phận, ngài từ chức và lui về Nocera dei Pagani. Mười hai năm cuối đời, Ngài chịu nhiều đau khổ về mặt thể xác cũng như tinh thần, nhưng sau đó, Ngài cũng tìm được bình an và yên giấc trong tay Chúa.

Ngài viết trên 100 tác phẩm tôn giáo. Quyển “Thần học luân lý” xuất bản năm 1748 và những hướng dẫn cho các cha giải tội tạo được nhiều ảnh hưởng lớn trong Hội Thánh. Ngài được phong thánh năm 1839 và được nâng lên hàng tiến sĩ Hội Thánh vào năm 1871.

Trích tác phẩm của thánh AN PHONG

“Tất cả sự thánh thiện và trọn lành trong lòng nằm nơi việc yêu mến Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, là sự thiện tuyệt đối và là Đấng Cứu chuộc chúng ta. Vì chính lòng yêu mến sẽ tập trung và bảo toàn được mọi nhân đức làm cho con người nên trọn lành.

Thiên Chúa lại chẳng đáng cho chúng ta đem hết lòng yêu mến sao? Từ đời đời Người đã yêu ta. Người như nói với ta rằng : “Hỡi con, con nên biết: chính Ta đã yêu con trước. Ngay trước khi con chào đời, và ngay cả trước khi có vũ trụ, Ta đã yêu con. Ta yêu con ngay từ khi Ta hiện hữu.”

(CGKPV trang 293)

CẦU NGUYỆN

Lạy Cha, Cha không ngừng ban cho Hội Thánh những khuôn mẫu luôn luôn mới mẻ của đời sống Kitô hữu. Xin cho chúng con hằng noi gương thánh giám mục Anphong mà nhiệt thành cộng tác với Cha trong công trình cứu độ, để mai sau được Cha ân thưởng cùng với thánh nhân. Chúng con cầu xin…