Ngày Chúa Nhật

Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay Năm A

Chúa Nhật Tuần III Mùa Chay Năm A

Khi ấy, Chúa Giêsu tới một thành gọi là Sykar thuộc xứ Samaria, gần phần đất Giacóp đã cho con là Giuse, ở đó có giếng của Giacóp.