Ngày Chúa Nhật

Chúa Nhật 21/06/2020 – Chúa Nhật 12 Thường Niên năm A

Chúa Nhật 21/06/2020 – Chúa Nhật 12 Thường Niên năm A

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Ðiều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà".