Ngày Chúa Nhật

Chúa Nhật 23/09/2018 – Chúa Nhật Tuần 25 Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 23/09/2018 – Chúa Nhật Tuần 25 Thường Niên Năm B

Rồi Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông rằng: "Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy".

 • Chúa Nhật 10/12/2017 Tuần II Mùa Vọng - Năm B

  Chúa Nhật 10/12/2017 Tuần II Mùa Vọng - Năm B

  Người rao giảng rằng: "Ðấng đến sau tôi, quyền năng hơn tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi dây giày Người. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, còn Ngài, Ngài sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh...

 • Chúa Nhật 3/12/2017 - Tuần I Mùa Vọng Năm B

  Chúa Nhật 3/12/2017 - Tuần I Mùa Vọng Năm B

  "Vậy các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về, hoặc là chiều tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy, hay ban sáng, kẻo khi ông trở về thình lình, bắt gặp các con đang...

 • Chúa Nhật Tuần XXXI TN Năm A

  Chúa Nhật Tuần XXXI TN Năm A

  Chúng ta sống trên trần gian, không phải là để thống trị mà là để phục vụ kẻ khác như lời Ngài đã phán: Con Người đến không để được phục vụ mà để phục vụ và hiến thân vì người khác. Ai muốn làm...

 • Chúa Nhật Tuần XXX TN Năm A

  Chúa Nhật Tuần XXX TN Năm A

  Giáo huấn của Chúa Giêsu hẳn đã làm cho kẻ thù của Ngài phải sửng sốt. Nhưng sự sửng sốt này, thay vì lay tỉnh họ, đặt họ trong tư thế sẵn sàng tìm hiểu cái mới trong giáo huấn của Chúa, thì đã...

 • Chúa Nhật Tuần XXVIII TN Năm A

  Chúa Nhật Tuần XXVIII TN Năm A

  Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: "Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử.

 • Chúa Nhật Tuần XXVI TN Năm A

  Chúa Nhật Tuần XXVI TN Năm A

  Chỉ vì một lời hứa bông đùa của người vợ, mà thày Tăng Tử phải quyết định làm thịt lợn cho con ăn. Kẻ sĩ là như vậy đó! Người có nhân cách là thế đó! Một lời nói không đi đôi với việc làm là một...

 • Chúa Nhật Tuần XXV TN Năm A

  Chúa Nhật Tuần XXV TN Năm A

  Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: "Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình.

 • Chúa Nhật Tuần XXIV TN Năm A

  Chúa Nhật Tuần XXIV TN Năm A

  Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không?"

 • Chúa Nhật Tuần XXIII TN Năm A

  Chúa Nhật Tuần XXIII TN Năm A

  Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi.

 • Chúa Nhật Tuần XXII TN Năm A

  Chúa Nhật Tuần XXII TN Năm A

  Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại.

 • Chúa Nhật Tuần XXI TN Năm A

  Chúa Nhật Tuần XXI TN Năm A

  Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?"

 • Chúa Nhật Tuần XX TN Năm A

  Chúa Nhật Tuần XX TN Năm A

  Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: "Lạy Ngài là con Vua Đavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám...

 • Chúa Nhật Tuần XIX TN Năm A

  Chúa Nhật Tuần XIX TN Năm A

  Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình.