Ngày Chúa Nhật

Chúa Nhật 23/02/2020 – Chúa Nhật 7 Thường Niên năm A

Chúa Nhật 23/02/2020 – Chúa Nhật 7 Thường Niên năm A

"Các con cũng đã nghe dạy rằng: 'Hãy yêu thương tha nhân, và ghét thù địch'. Còn Thầy, Thầy bảo các con: Các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con"