Ngày Chúa Nhật

Chúa Nhật 12/07/2020 – Chúa Nhật 15 Thường Niên năm A

Chúa Nhật 12/07/2020 – Chúa Nhật 15 Thường Niên năm A

Người nói: "Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên liền khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi. Ai có tai thì hãy nghe"

 • Chúa Nhật Tuần XXXI TN Năm A

  Chúa Nhật Tuần XXXI TN Năm A

  Chúng ta sống trên trần gian, không phải là để thống trị mà là để phục vụ kẻ khác như lời Ngài đã phán: Con Người đến không để được phục vụ mà để phục vụ và hiến thân vì người khác. Ai muốn làm...

 • Chúa Nhật Tuần XXX TN Năm A

  Chúa Nhật Tuần XXX TN Năm A

  Giáo huấn của Chúa Giêsu hẳn đã làm cho kẻ thù của Ngài phải sửng sốt. Nhưng sự sửng sốt này, thay vì lay tỉnh họ, đặt họ trong tư thế sẵn sàng tìm hiểu cái mới trong giáo huấn của Chúa, thì đã...

 • Chúa Nhật Tuần XXVIII TN Năm A

  Chúa Nhật Tuần XXVIII TN Năm A

  Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: "Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử.

 • Chúa Nhật Tuần XXVI TN Năm A

  Chúa Nhật Tuần XXVI TN Năm A

  Chỉ vì một lời hứa bông đùa của người vợ, mà thày Tăng Tử phải quyết định làm thịt lợn cho con ăn. Kẻ sĩ là như vậy đó! Người có nhân cách là thế đó! Một lời nói không đi đôi với việc làm là một...

 • Chúa Nhật Tuần XXV TN Năm A

  Chúa Nhật Tuần XXV TN Năm A

  Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: "Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình.

 • Chúa Nhật Tuần XXIV TN Năm A

  Chúa Nhật Tuần XXIV TN Năm A

  Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không?"

 • Chúa Nhật Tuần XXIII TN Năm A

  Chúa Nhật Tuần XXIII TN Năm A

  Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi.

 • Chúa Nhật Tuần XXII TN Năm A

  Chúa Nhật Tuần XXII TN Năm A

  Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại.

 • Chúa Nhật Tuần XXI TN Năm A

  Chúa Nhật Tuần XXI TN Năm A

  Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?"

 • Chúa Nhật Tuần XX TN Năm A

  Chúa Nhật Tuần XX TN Năm A

  Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: "Lạy Ngài là con Vua Đavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám...

 • Chúa Nhật Tuần XIX TN Năm A

  Chúa Nhật Tuần XIX TN Năm A

  Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình.

 • Chúa Nhật Tuần XVII TN Năm A

  Chúa Nhật Tuần XVII TN Năm A

  Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa...

 • Chúa Nhật Tuần XVI TN Năm A

  Chúa Nhật Tuần XVI TN Năm A

  Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: "Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.

 • Chúa Nhật Tuần XV TN Năm A

  Chúa Nhật Tuần XV TN Năm A

  Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo đến nỗi Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và Người dùng dụ...

 • Chúa Nhật Tuần XIV Thường Niên Năm A

  Chúa Nhật Tuần XIV Thường Niên Năm A

  Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ...

 • Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên Năm A

  Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên Năm A

  Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: "Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy