Ngày Huấn Luyện Mục Vụ Chăm Sóc Bệnh Nhân Theo Tinh Thần Kitô Giáo Tại Cộng Đoàn Tu Viện Lời Chúa

 “Bổn phận của chúng ta là hỗ trợ chăm sóc cách đặc biệt những giáo dân, cá nhân hay hội đoàn, ước mong đào sâu và sống linh đạo và sứ mạng của Dòng theo ơn gọi đặc thù của họ.” (Đặc Sủng Dòng Thừa Sai Đức Tin, số 91).

Xuất phát từ những nhu cầu của con người thời đại, sự đòi hỏi đa dạng trong những hình thức phục vụ để đến với muôn dân, ngày huấn luyện: “Mục vụ chăm sóc bệnh nhân theo tinh thần Kitô giáo” đã diễn ra tại cộng đoàn Tu viện Lời Chúa vào thứ bảy, ngày 23 tháng 11 năm 2019, với mong muốn anh em sẽ sống và thi hành sứ mạng của Hội Dòng cách tích cực, hữu hiệu trong bối cảnh hiện nay.

Ngày huấn luyện được cha Antôn Nguyễn Chân Hồng và thầy Antôn Nguyễn Ngọc Hoàng thuộc Hội Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa, Tỉnh Dòng Đức Maria Thánh Linh – Việt Nam đồng hành và hướng dẫn.

Mục đích và nội dung chính yếu của ngày huấn luyện là trang bị cho mọi thành viên trong cộng đoàn những kiến thức và cách thức chăm sóc sức khỏe thể lí, tinh thần và tâm linh cho chính mình và phục vụ tha nhân trong những hoạt động tông đồ mà Tỉnh Dòng đang đảm nhận và sẽ thi hành trong tương lai.

Ngày huấn luyện được tổ chức theo phương pháp kết hợp giữa học và thực hành. Những kiến thức trình bày đã được kết hợp với những thực hành cơ bản và cần thiết. Chính vì thế, ngày huấn luyện mang tính thực hành và áp dụng vào thực tế hơn là tiếp thu những kiến thức lý thuyết.

Qua ngày huấn luyện, mọi thành viên ý thức được sự cần thiết của việc chăm sóc sức khỏe cho chính mình và nhu cầu phục vụ tha nhân trong tinh thần Kitô giáo. Ước mong những kiến thức và những thực hành trong ngày huấn luyện sẽ giúp các thành viên can đảm đón nhận và thi hành những công tác tông đồ cách hữu hiệu nhất trong khả năng của chính mình.

Ban Truyền Thông