Thứ Ba Tuần VII TN Năm C

Muốn Làm Người Đứng Đầu, Thì Phải Làm Người  Rốt  Hết

 

Lời Chúa: Mc 9, 29-36

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại". Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người.

Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: "Dọc đàng các con tranh luận gì thế?" Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất.

Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: "Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người". Và Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, rồi ôm nó mà nói với các ông rằng: "Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy".

 

Suy Niệm

 

 
Người đứng đầu, theo mong muốn của người đời, phải là người am hiểu công việc bản thân đang đảm nhiệm. Người đứng đầu là người biết quản lý công việc được giao. Những vị thủ lãnh các quốc gia phải là người nắm tình hình đất nước và là người lãnh đạo, làm phát triển đất nước. Một giám đốc phải là người biết rõ tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty; phải sẵn sàng làm mọi công việc vì sự tồn tại và phát triển của công ty. Cha mẹ là người đứng đầu gia đình. Chính vì thế, cha mẹ dám làm, dám hy sinh tất cả để lo cho gia đình, xây dựng gia đình yên ấm.

Tuy vậy, ngày nay, nhiều bạn trẻ muốn lập gia đình, muốn xây có một mái ấm hạnh phúc, nhưng lại ngại phải hy sinh để lo cho gia đình, lo cho tương lai của con cái. Nhiều bạn trẻ muốn thăng chức, tăng lương nhưng chùn chân khi phải làm tăng ca, ngại thêm giờ, ngại thức khuya, ngại mệt mỏi. Nhiều người thích khuyên bảo, chỉ dạy người khác nhưng chưa dám lắng nghe góp ý, tự kiểm điểm bản thân. Không ít người muốn làm những chức cao nhưng e dè trước trách nhiệm kèm theo.

Đứng trước thực trạng này, Lời Chúa ngày hôm nay dạy rằng, “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết”.

Xin Chúa ban ơn giúp mỗi chúng con biết ý thức trách nhiệm trong từng vị trí, vai trò của bản thân. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng, thánh hóa trí óc chúng con, để chúng con biết sống dấn thân cách mãnh liệt trong từng hoàn cảnh của cuộc sống. Dù trong đời sống gia đình, đời sống cộng đoàn hay trong đời sống xã hội, chúng con sẽ luôn can đảm nhận lấy những trách nhiệm, đối diện với khó khăn, thử thách, mang lấy thập giá hằng ngày, để trước hết là hoàn thành trách nhiệm Chúa trao phó, và sau là để sinh ích cho bản thân, gia đình, cộng đoàn, giáo hội và xã hội. Amen.

Micae Thân Trọng Hưng