Ngày Thường

 • Thứ Ba 17/03/2020 – Thứ Ba tuần 3 Mùa Chay

  Thứ Ba 17/03/2020 – Thứ Ba tuần 3 Mùa Chay

  Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? "

 • Thứ Hai 16/03/2020 – Thứ Hai tuần 3 Mùa Chay

  Thứ Hai 16/03/2020 – Thứ Hai tuần 3 Mùa Chay

  Vừa nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, đẩy Người ra khỏi thành và dẫn Người đến một triền đồi, nơi họ xây thành, để xô Người xuống vực. Nhưng Người tiến qua giữa...

 • Thứ Bảy 14/03/2020 – Thứ Bảy tuần 2 Mùa Chay

  Thứ Bảy 14/03/2020 – Thứ Bảy tuần 2 Mùa Chay

  Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng...

 • Thứ Sáu 13/03/2020 – Thứ Sáu tuần 2 Mùa Chay

  Thứ Sáu 13/03/2020 – Thứ Sáu tuần 2 Mùa Chay

  Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây...

 • Thứ Năm 12/03/2020 – Thứ Năm tuần 2 Mùa Chay

  Thứ Năm 12/03/2020 – Thứ Năm tuần 2 Mùa Chay

  Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: “Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà...

 • Thứ Ba 10/03/2020 – Thứ Ba tuần 2 Mùa Chay

  Thứ Ba 10/03/2020 – Thứ Ba tuần 2 Mùa Chay

  trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

 • Thứ Hai 09/03/2020 – Thứ Hai tuần 2 Mùa Chay

  Thứ Hai 09/03/2020 – Thứ Hai tuần 2 Mùa Chay

  Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán; đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha...

 • Thứ Bảy 07/03/2020 – Thứ Bảy tuần 1 Mùa Chay

  Thứ Bảy 07/03/2020 – Thứ Bảy tuần 1 Mùa Chay

  Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các...

 • Thứ Sáu 06/03/2020 – Thứ Sáu tuần 1 Mùa Chay

  Thứ Sáu 06/03/2020 – Thứ Sáu tuần 1 Mùa Chay

  Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không...

 • Thứ Năm 05/03/2020 – Thứ Năm tuần 1 Mùa Chay

  Thứ Năm 05/03/2020 – Thứ Năm tuần 1 Mùa Chay

  Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì bất cứ ai xin thì sẽ nhận được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ mở cho.

 • Thứ Tư 04/03/2020 – Thứ Tư tuần 1 Mùa Chay

  Thứ Tư 04/03/2020 – Thứ Tư tuần 1 Mùa Chay

  Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: “Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm lạ, nhưng sẽ không ban cho chúng điềm lạ nào, ngoài điềm lạ của tiên tri...

 • Thứ Ba 03/03/2020 – Thứ Ba tuần 1 Mùa Chay

  Thứ Ba 03/03/2020 – Thứ Ba tuần 1 Mùa Chay

  Thứ ba 03/03/2020 – Thứ ba tuần 1 Mùa Chay. – Cầu nguyện.In trang nàyLượt xem: 347 Cầu nguyện. 03/03 – Thứ ba tuần 1 Mùa Chay. “Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này”. Lời Chúa:...

 • Thứ Hai 02/03/2020 – Thứ Hai tuần 1 Mùa Chay

  Thứ Hai 02/03/2020 – Thứ Hai tuần 1 Mùa Chay

  Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước...

 • Thứ Bảy 29/02/2020 – Thứ Bảy sau lễ Tro

  Thứ Bảy 29/02/2020 – Thứ Bảy sau lễ Tro

  Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Những ai mạnh khoẻ không cần tới thầy thuốc, chỉ những người đau yếu mới cần thôi. Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối...

 • Thứ Sáu 28/02/2020 – Thứ Sáu sau lễ Tro

  Thứ Sáu 28/02/2020 – Thứ Sáu sau lễ Tro

  Chúa Giêsu nói với họ: “Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay”.

 • Thứ năm 27/02/2020 – Thứ năm sau lễ Tro

  Thứ năm 27/02/2020 – Thứ năm sau lễ Tro

  Chúa nói với mọi người rằng: “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì chưng, ai muốn giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống vì Ta, sẽ được sống. Vậy...

 • Thứ Ba 25/02/2020 – Thứ Ba tuần 7 thường niên

  Thứ Ba 25/02/2020 – Thứ Ba tuần 7 thường niên

  Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ...

 • Thứ Hai 24/02/2020 – Thứ Hai tuần 7 thường niên

  Thứ Hai 24/02/2020 – Thứ Hai tuần 7 thường niên

  Vừa thấy Người, tất cả đám đông kinh ngạc, họ sợ hãi và chạy đến chào Người. Và Người hỏi họ rằng: "Các ngươi tranh luận gì với nhau đó?" Một người trong đám đông trả lời rằng: "Lạy Thầy, tôi đem...