Ngày Thường

 • Thứ Bảy 26/05/2018 Tuần VII TN

  Thứ Bảy 26/05/2018 Tuần VII TN

  Thầy bảo thật các con: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó". Rồi Người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng.

 • Thứ Năm 24/05/2018 Tuần VII TN

  Thứ Năm 24/05/2018 Tuần VII TN

  "Muối là vật tốt, nhưng nếu muối ra lạt, các con lấy gì mà ướp nó cho mặn lại được? Các con hãy có muối ở trong mình và sống hoà thuận với nhau".

 • Thứ Tư 23/05/2018 Tuần VII TN

  Thứ Tư 23/05/2018 Tuần VII TN

  Nhưng Chúa Giêsu phán: "Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con".

 • Thứ Ba 22/05/2018 Tuần VII TN

  Thứ Ba 22/05/2018 Tuần VII TN

  Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy.

 • Thứ Hai 21/05/2018 Tuần VII TN

  Thứ Hai 21/05/2018 Tuần VII TN

  Khi Chúa vào trong nhà, các môn đệ hỏi riêng Người: "Tại sao chúng con lại không thể trừ được nó?" Người đáp: "Loại đó không thể trừ được, nếu không cầu nguyện và ăn chay".

 • Thứ Sáu 18/05/2018 – Tuần VII Phục Sinh

  Thứ Sáu 18/05/2018 – Tuần VII Phục Sinh

  Người lại hỏi: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người bảo ông: “Con hãy chăn dắt các chiên con của Thầy”.

 • Thứ Năm 17/05/2018 – Tuần VII Phục Sinh

  Thứ Năm 17/05/2018 – Tuần VII Phục Sinh

  Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian.

 • Thứ Sáu 11/05/2018 – Tuần VI Phục Sinh

  Thứ Sáu 11/05/2018 – Tuần VI Phục Sinh

  Thật, Thầy bảo thật các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui.

 • Thứ Năm 10/05/2018 – Tuần VI Phục Sinh

  Thứ Năm 10/05/2018 – Tuần VI Phục Sinh

  Thật, Thầy bảo thật với các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu; nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui”.

 • Thứ Ba 08/05/2018 – Tuần VI Phục Sinh

  Thứ Ba 08/05/2018 – Tuần VI Phục Sinh

  Dầu vậy Thầy phải nói sự thật cho các con: Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con, nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Người đến với các con.

 • Thứ Hai 07/05/2018 – Tuần VI Phục Sinh

  Thứ Hai 07/05/2018 – Tuần VI Phục Sinh

  Khi Đấng Phù Trợ đến, Đấng Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con, Người là Thần Chân lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về Thầy.