Nhà Chính

Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

Chúng ta mang trong mình bản tính mỏng dòn, dễ xuôi chiều về điều xấu, thế nên chúng ta phải ý thức con người của mình, phải năng đón nhận ân sủng của Thiên Chúa và sẵn lòng mở đôi tay đến với anh em, những người chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống.