Nhà Chính

Cộng Đoàn Tu Viện Lời Chúa Mừng Chúa Giáng Sinh 2020

Cộng Đoàn Tu Viện Lời Chúa Mừng Chúa Giáng Sinh 2020

“Epphata”, HÃY MỞ RA, là chủ đề và sứ điệp mà Cộng đoàn Tu viện Lời Chúa, Tỉnh dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam, đã chọn và gửi đến toàn thể mọi người trong mùa Giáng Sinh 2020 giữa những biến động khó lường trong năm đại dịch Covid 19 hoành hành.