Nhà Chính

Thánh Lễ Khấn Lại Của Quý Thầy Học Viện

Thánh Lễ Khấn Lại Của Quý Thầy Học Viện

“ Chúng ta sống đời thánh hiến như người gieo giống ra đi gieo Lời Chúa cho mọi người”, đó là tâm tình của cha chủ tế trong thánh lễ khấn lại của quý thầy học viện.