Nhà Chính

Thánh Lễ Khai Giảng Năm Học Mới 2018-2019

Thánh Lễ Khai Giảng Năm Học Mới 2018-2019

Thánh lễ hôm nay được cử hành với màu áo lễ màu đỏ như để nhắc nhớ cộng đoàn về vai trò của Chúa Thánh Thần trong từng diễn biến đời sống mỗi người. Hơn nữa, thánh lễ khai giảng cũng hướng về Chúa Thánh Thần như là tác nhân chính trong việc đào tạo của người tu sĩ.