Nhà Chính

Thánh Lễ Tạ Ơn 10 Năm Linh Mục Quý Cha Trong Tỉnh Dòng

Thánh Lễ Tạ Ơn 10 Năm Linh Mục Quý Cha Trong Tỉnh Dòng

Mười năm hồng ân linh mục là một chặng đường trong hành trình ơn gọi của đời dâng hiến. Với con người, đó là một hành trình đầy thăng trầm và thử thách; nhưng với Thiên Chúa, đó là chương trình yêu thương của Ngài