Nhà Chính

Khai Mạc Khóa Huấn Luyện Huynh Trưởng – Trợ Úy

Khai Mạc Khóa Huấn Luyện Huynh Trưởng – Trợ Úy

Thứ Bảy, ngày 26/09/2020, Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam, cùng kết hợp với Ban Huấn luyện của Liên đoàn Anrê Phú Yên thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn, tổ chức khóa huấn luyện Huynh Trưởng – Trợ Úy cho quý thầy và anh em thuộc khối Học viện và Thỉnh sinh của Tỉnh Dòng.