Nhà Chính

Khối Tiền Tập Tĩnh Tâm Tháng 5.2017

Khối Tiền Tập Tĩnh Tâm Tháng 5.2017

Tập sống tha thứ như Chúa để chúng ta biết tha thứ cho anh em chứ không phải chúng ta đối xử với anh em bằng sự đố kị, ghen ghét hay đóng kín anh em mình trong bức tường không lối thoát.