Nhà Chính

Học Viện Thừa Sai Đức Tin: Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Tử Đạo Phanxicô Xaviê Nguyễn Cần - Bổn Mạng Lớp Triết I

Học Viện Thừa Sai Đức Tin: Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Tử Đạo Phanxicô Xaviê Nguyễn Cần - Bổn Mạng Lớp Triết I

“Thật là một ngày đặc biệt đối với anh em lớp Fx. Nguyễn Cần vì niềm vui hai trong một. Niềm vui của ngày lễ kính nhớ Thánh Bổn Mạng và niềm vui mừng lễ Nhà Giáo Việt Nam. Thánh Fx. Nguyễn Cần vừa là Thánh Bổn Mạng vừa là một nhà giáo Việt Nam dạy sống Đức tin mẫu mực để anh em học hỏi.”