Nhà Chính

Lễ Thánh Giuse - Thánh Bảo Trợ Dòng Thừa Sai Đức Tin

Lễ Thánh Giuse - Thánh Bảo Trợ Dòng Thừa Sai Đức Tin

Ai cầu nguyện, suy ngắm và chiêm niệm trong thinh lặng sẽ dễ dàng gặp được Chúa và khi Chúa đã đến với lòng họ, Chúa sẽ làm cho lòng họ càng thinh lặng hơn và lòng họ đầy sự hiện diện của Chúa và sẽ cảm nghiệm được Chúa là tình yêu và là hạnh phúc của đời mình”