Nhà Chính

Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu 10-03-2019

Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu 10-03-2019

Vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 03 năm 2019, Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam hân hoan mừng lễ tạ ơn Hồng Ân Tiên Khấn của ba anh em vừa trải qua giai đoạn Tập Viện.