Nhà Chính

Khối Tiền Tập Sinh Hoạt Tháng 6/2017 - Luân Lý Giới Tính Trong Đời Tu

Khối Tiền Tập Sinh Hoạt Tháng 6/2017 - Luân Lý Giới Tính Trong Đời Tu

“Thiên Chúa là tình yêu và quà tặng Thiên Chúa ban cho con người chính là tình yêu và sự sống. Con người chúng ta được dựng nên có tình dục; chứ con người không phải là cho tình dục. Bởi vậy, nội dung hôm nay, không phải là tôi đang ca tụng tình dục hay coi nó là giá trị tuyệt đối mà chỉ muốn góp phần làm phong phú hơn đời tu của các thầy thôi.”