NHÀ TỔNG QUYỀN

Thư Luân Lưu Của Bề Trên Tổng Quyền

Thư Luân Lưu Của Bề Trên Tổng Quyền

Mỗi người trong chúng ta phải trở thành những chứng nhân sống động về sự cam kết của mình, không chỉ trong tuần lễ cầu nguyện đặc biệt này, mà còn phải xuyên suốt năm mục vụ, không chỉ là những khán giả thụ động mà phải là những người tham dự tích cực.