Phỏng Vấn Nhanh Cha Bề Trên Tổng Quyền

Cha Joseph Tài: Thưa cha Jess (tên thường gi thân mt ca cha Jesus Dajac), đu tiên, con xin chúc mng cha đã được bu chn làm Bề Trên Tng Quyn. Cha có th cho con biết cm xúc cha lúc này như thế nào không?

Cha Jess: Tôi xin cám ơn anh em. Lúc này tôi cảm thấy rất vui mừng (cười…).

Cha Joseph Tài: Đâu là điu ưu tiên hàng đầu ca cha trong chc v ca mình được trao phó?

Cha Jess: Tôi muốn tiếp tục công việc của Ban Điều Hành cũ và đẩy mạnh việc đưa vào thực hành tất cả những điều mà chúng ta đã làm trong 3 năm qua.

Cha Joseph Tài: Đâu là khu hiu trong nhim kỳ ca cha?

Cha Jess: Đơn sơ và vui vẻ!

Cha Joseph Tài: Gia đình cha, ông bà c còn khe ch, và cha có bao nhiêu anh em?

Cha Jess: Tôi chỉ còn mẹ, có 4 chị em và 2 anh em nữa.

Cha Joseph Tài: Mt ln na, con xin chúc mng cha và xin Chúa ban nhiu hng ân trên cha trong chc v mi.

Cha Jess: Xin cám ơn cha!