Phụng Vụ

Mùa Chay - Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa

Mùa Chay - Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa

Là thời gian hướng về ngày lễ Phục Sinh bắt đầu với Thứ Tư Lễ Tro, một thời gian thiêng liêng phong phú cho các cộng đoàn Kitô giáo