Phụng Vụ

Bàn Thờ : Lịch Sử - Ý Nghĩa - Thực Hành (P3)

Bàn Thờ : Lịch Sử - Ý Nghĩa - Thực Hành (P3)

Trong phần này, chúng ta sẽ bàn đến các vấn đề cụ thể liên quan đến bàn thờ như: số lượng bàn thờ; chất liệu, hình dáng, kích cỡ và vị trí của bàn thờ trong thánh đường