Phụng Vụ

Đặc Trưng Của Thánh Lễ Theo Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô Thứ XVI

Đặc Trưng Của Thánh Lễ Theo Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô Thứ XVI

Thánh Thể là hồng ân mà chính Chúa Giêsu Kitô thiết lập, mặc khải cho chúng ta tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho mọi người. Bí tích kì diệu này biểu lộ tình yêu “cao cả nhất”, tình yêu đã thúc đẩy Người “hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu” (Ga 15,13).