Phụng Vụ

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Mình Máu Chúa Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu Lễ Mình Máu Chúa Năm A

í tích Thánh Thể chính là bí tích ban sự sống. Vì yêu thương, Chúa Giêsu đã ban chính Mình và Máu của Người để nuôi sống tâm hồn chúng ta mỗi ngày qua Bí tích Thánh Thể.