Quý Cha, Quý Thầy Học Viện Và Anh Em Thỉnh Sinh Tham Dự Giờ Chầu Thánh Thể Tại Giáo Xứ Bà Trà

Chúa Nhật ngày 11/10/2020, trong tinh thần hiệp thông với Giáo phận, Giáo xứ Bà Trà đã tổ chức ngày Chầu Thánh Thể thay Giáo phận, để tôn vinh, cảm tạ, và xin Thiên Chúa đổ muôn ơn phúc xuống trên Giáo phận, cách riêng trên Giáo xứ.

Được sự ủy thác của Đức Giám mục Giáo phận, Giáo xứ Bà Trà hiện do quý cha thuộc Dòng Thừa Sai Đức Tin coi sóc mục vụ. Trong cảm thức thuộc về với ý hướng nối kết huynh đệ, Giáo xứ đã ưu ái dành cho quý cha, quý thầy khối Học viện và anh em khối Thỉnh sinh trong cộng đoàn Tu Viện Lời Chúa thuộc Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam một giờ Chầu Thánh Thể, để qua đó, quý cha, quý thầy và anh em chiêm ngắm và nuôi dưỡng tình yêu với Chúa Giêsu trong và qua Bí tích Thánh Thể.

 

Đáp lại lời mời gọi thân tình của Giáo xứ, quý cha, quý thầy thuộc khối Học viện và anh em thuộc khối Thỉnh sinh tham dự giờ chầu với chủ đề: “Hiệp nhất trong Đức Tin”.

Tham dự giờ Chầu Thánh Thể tại Giáo xứ, là dịp để anh em Tu sĩ Thừa Sai Đức Tin kín múc nguồn mạch ân sủng, bồi đắp cho đời sống thiêng liêng của mình trên hành trình dâng hiến và phục vụ. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp thuận lợi để khơi lên và làm sống thêm ý thức căn tính và thao thức về sứ mạng của Dòng trong tinh thần hiệp thông với Giáo phận và Giáo xứ. Như Đặc Sủng số 26 của Dòng khẳng định: “Bí tích Thánh Thể là trung tâm và nuôi dưỡng linh đạo Đức Tin, và nguồn mạch của sứ mạng”. Chính Thánh Thể là nguồn mạch cho sứ vụ của chúng ta. Vì vậy, “Thánh Thể phải là nguồn sống mỗi ngày của chúng ta, để thăng tiến trong Đức mến, trong mối tương giao huynh đệ thân tình và trong việc thực hành các nhân đức”. (Hiến pháp Dòng, số 32).

 Ý thức được sứ mạng đó của mình, các anh em Thừa Sai Đức Tin đã tham dự giờ chầu cách đông đủ và sốt sáng. Tất cả cùng hiệp thông với nhau, “một sự hiệp thông đích thực và mang tính Giáo hội thực sự, vốn được nuôi dưỡng bởi Thánh Thể thôi thúc hướng về sứ mạng Ad gentes (đến với muôn dân)” (Đặc sủng Dòng, số 40).

 

Ban Truyền Thông MFVN