SÁCH GIÁO LÝ CHO NGƯỜI TRẺ (YOUCAT)


 

Tại sao Sách Giáo Lý cho người trẻ được coi là hiện đại nhất?

Trước hết trong lịch sử Hội Thánh, đã có tất cả 4 Sách Giáo Lý mà Youcat là sách xuất bản gần đây nhất (2011), thuộc thời gian hiện đại. Đây chỉ là hiện đại xét theo thời gian, nhưng hiện đại có tính quan trọng và đáng kể hơn là về những đặc điểm của nội dung, bố cục của Youcat.

Tài liệu dạng PDF, nhấn vào đây để tải về