Sứ Điệp Tổng Công Hội 2014 Gửi Các Huynh Đệ

Những ngày này, nhà dòng chúng ta đang trải nghiệm một thời khắc lịch sử của hành trình giữa lòng Giáo hội. Đó là việc khai mở tổng công hội lần thứ VI tại Via Nulvi, 11 – 00148 Rome, từ ngày 01/09 đến ngày 15/10/2014. Tổng công hội lần này, theo hướng dẫn của Đức Hồng y Agostino Vallini, người có quyền tài phán trực tiếp trên chúng ta, đã nhắm đến những mục tiêu nhằm thẩm tra và chấp thuận bản đoàn sủng tu hội, đồng thời tu chính bản hiến pháp, tái tổ chức toàn thể tu hội qua cơ chế bầu cử và những vấn đề quan trọng khác. 

20 linh mục thành viên tổng công hội từ nhiều tỉnh dòng, đại diện, và vùng truyền giáo khác nhau thuộc nhà dòng đã đến Rome sớm hơn trước ngày khai mạc tổng công hội và đã được thu xếp chỗ ở. Bề trên tổng quyền, cùng với các thành viên tổng công hội, đã vui mừng đón tiếp các linh mục tham dự tổng công hội. Có hai đại biểu khác chưa đến kịp vì những lý do khác nhau.

Toàn thể nhà dòng, qua đại diện của các linh mục tham dự tổng công hội đã cám ơn Đức Hồng y Agostino Vallini, đại diện Đức Thánh cha, là người đã theo sát tu hội chúng ta qua sự ủy nhiệm của ngài là cha Jesus Maria Palacios, CMF, cùng với cha Agostino Montan, CSI, đặc trách về đời sống thánh hiến thuộc giáo phận Rome.

Như một sự chuẩn bị tinh thần cho tổng công hội, chúng tôi đã trải qua hai ngày tĩnh tâm. Cha Gianfranco Ghirlanda, SJ đã thuyết trình đề tài “nhận định thiêng liêng” (cá nhân, cộng đoàn và điều hành). Ngày thứ hai, cha Leonello Leidi, CP đã thuyết trình về đề tài quyền bính và mối liên hệ giữa các bề trên với việc tham vấn. Chúng ta biết ơn họ đã khai sáng về hai đề tài quan trọng này cho đời sống thánh hiến.

Phần khai mạc tổng công hội diễn ra lúc 10 giờ 45 phút sáng, theo mục số 8 điều lệ của tổng công hội 2014, cùng với việc xin ơn Chúa Thánh Thần qua bài hát “Veni Creator” và Đức Maria là Nữ vương của những người tuyên xưng đức tin qua việc lần chuỗi mân côi.

Trong phần giới thiệu với tổng công hội, cha Alod Sperolini, MF, Bề trên tổng quyền đã chào đón mọi người nhân danh Thiên Chúa bằng cả lòng thành. Vì đã được chọn để dấn thân trong dòng, mọi người được thôi thúc phải hoàn tất nhiệm vụ này trong tinh thần của sự thật và tình yêu, vì cộng đoàn chúng ta và vì Giáo hội. Ngài cũng cám ơn tất cả những ai đã chuẩn bị cho sự thành công của tổng công hội, và ngài hy vọng rằng công việc của tổng công hội sẽ trở thành hạt giống sinh nhiều cây tốt trong các cộng đoàn và những cây này sẽ cho trái ngọt bởi nếu những gì được quyết định trong những ngày tổng công hội này không được nếm trải như là trái ngọt trong cuộc sống thường ngày, thì sẽ nên khó khăn cho nhà dòng trong tiến trình thực thi ý Chúa.

Vị đại diện Giám mục, cha Jesus Maria Palacios, CMF, trong phần trình bày với các linh mục tham dự tổng công hội, đã giải thích ý nghĩa của hạn từ tổng công hội; nó có nghĩa là một thân thể gồm nhiều thành phần trong việc điều hành, và là thời khắc ân sủng đặc biệt cho Giáo hội và cho nhà dòng, một thời điểm đặc biệt để tuyên xưng lòng trung thành với Chúa và với những người Thừa Sai Đức Tin. Vị đặc trách, cuối cùng, đã gửi lời cám ơn chân thành và lòng biết ơn sâu xa, nhân danh tất cả thành viên của nhà dòng, đến cha Agostino Montan, CSI bởi sự hỗ trợ nhiệt tình và gắn bó với nhà dòng.

Vị đặc trách bộ đời sống thánh hiến thuộc giáo phận Rome, cha Agostino Montan, CSI, trong lời đáp từ, đã diễn tả sự tin tưởng của ngài về đoàn sủng của chúng ta sẽ ngày càng lớn mạnh, và ngài tin chắc rằng, đó là món quà dành cho Giáo hội, được ủy thác cho những người Thừa Sai Đức Tin. Sự liên lạc thường xuyên của ngài với nhà dòng, với nhà tổng quyền, trong vai trò cố vấn và qua việc chuẩn bị tổng công hội đã giúp ngài nhận ra rằng chúng ta, những người Thừa Sai Đức Tin tin tưởng vào đoàn sủng này và chúng ta cần phải có cảm thức rằng hành trình này không chỉ của riêng chúng ta mà còn của toàn Giáo hội. Ngài cũng nói rằng, Đức Hồng y muốn hỗ trợ đoàn sủng này và nó phải được phát triển. Ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cộng tác giữa chúng ta cho việc thành công và đó cũng là tiêu chuẩn huấn luyện các thành viên. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến sự canh tân việc thuộc về nhà dòng, để nên một lòng một ý, và để vâng theo Chúa Thánh Thần. Thánh vịnh nói rằng: “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống sum vầy bên nhau” (Tv 133,1).

Cuộc họp của nhà dòng là một thời điểm mạnh mẽ của ân sủng, niềm vui và củng cố "sự thuộc về" nhà dòng của chúng ta. Chúng ta tin rằng tổng công hội lần này là dấu chỉ mới mẻ trong nhà dòng và cầu xin Chúa Thánh Thần khai sáng toàn thể thành viên tổng công hội để có thể gạt qua một bên những ác cảm hay ý riêng, để chúng ta có thể đi đến những quyết định vì sự tốt đẹp của nhà dòng và để chúng ta có thể làm phát triển mối thân tình đích thực như thời Giáo hội sơ khai. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau để tất cả đều nhận ra những điều này.

Với tất cả sự quý mến và lời cầu nguyện,

Rome, ngày 08/09/2014

Các linh mục tham dự tổng công hội