Tài Liệu

Ngày 22 tháng 08:  ĐỨC MARIA TRINH NỮ VƯƠNG

Ngày 22 tháng 08: ĐỨC MARIA TRINH NỮ VƯƠNG

Ngày 1 tháng 11 năm 1954, bốn năm sau khi tuyên bố tín điều Đức Maria hồn xác về trời, Đức Thánh Cha Piô XII đã long trọng đội triều thiên lên tượng Đức Trinh Nữ là "sự cứu rỗi của dân Roma".