Tài Liệu

Tông huấn Gaudete et Exultate của Đức Thánh Cha Phanxicô

Tông huấn Gaudete et Exultate của Đức Thánh Cha Phanxicô

Đôi khi, cuộc sống gửi đến cho chúng ta những thách đố lớn. Qua những thách đố ấy, một lần nữa Chúa mời gọi chúng ta hoán cải để làm cho ân sủng của Ngài rõ nét hơn trong cuộc đời chúng ta “hầu chúng ta được thông phần vào sự thánh thiện của Ngài” (Dt 12,10).