Tài Liệu

Ngày 22 tháng 07: THÁNH NỮ MARIA MAĐALÊNA, Lễ kính

Ngày 22 tháng 07: THÁNH NỮ MARIA MAĐALÊNA, Lễ kính

Hôm nay, Giáo Hội hân hoan mừng lễ thánh Maria Mađalêna, một Vị Thánh vừa được Đức Giáo Hoàng Phanxicô nâng lễ nhớ Thánh nữ thành lễ kính. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhìn nhận tầm quan trọng của Thánh nữ như là “ Tông đồ của các Tông đồ “.