Thần Học

Thập giá, ngôn ngữ của tình yêu không lời.

Thập giá, ngôn ngữ của tình yêu không lời.

Thập giá là một sự thua thiệt, vì đây là nơi chỉ dành cho những tội nhân bị khai trừ khỏi xã hội. Nhưng Đức Giêsu Kitô đã chọn con đường Thập Giá để biến đổi những gì thế gian coi là bị khinh bỉ, yếu kém, trở thành cây đem lại sự sống cho con người.

 • Thần Học Hiện Đại Với Bí Tích

  Thần Học Hiện Đại Với Bí Tích

  Mục đích của thiên điểm duyệt này là trình bày một cái nhìn khái quát về các công trình nghiên cứu thần học bí tích (về phía Công giáo), thực hiện trong những năm 1980-1993, chủ yếu là về những...

 • Thần Học Hệ Thống: Sứ Mạng Và Phương Pháp (III)

  Thần Học Hệ Thống: Sứ Mạng Và Phương Pháp (III)

  HƯỚNG TỚI MỘT PHƯƠNG PHÁP THẦN HỌC BAO QUÁT HƠN Thần học hiện đại đang phải đương đầu với những thách đố khó khăn, khiến cho sứ mạng bao giờ cũng đã phức tạp của thần học càng trở thành...

 • Luật Tiệm Tiến Trong Luân Lý

  Luật Tiệm Tiến Trong Luân Lý

  "Luân lý, trên lý thuyết, bao giờ cũng đẹp, nhưng trong thực tế, mỗi người cố gắng giữ được bao nhiêu hay bấy nhiêu!"

 • Khoa Học Và Đức Tin

  Khoa Học Và Đức Tin

  Một số ngành học hỏi trong kiến thức loài người, như: thiên văn học, địa chất học, sinh vật học, vật lý học, hóa học, v.v...là những bộ môn khoa học chỉ mới thành hình gần đây.

 • Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi Trong Lịch Sử Giáo Hội

  Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi Trong Lịch Sử Giáo Hội

  Tân Ước đã cho chúng ta vài dữ kiện về mạc khải mầu nhiệm Thiên Chúa. Đức Giê-su đã gọi Thiên Chúa của các tổ phụ, Thiên Chúa của Mô-sê là Cha. Thiên Chúa là cha của hết mọi người; nhưng Ngài là...

 • Giáo Hội: "Một Thiên Đường Từ Trái Đất"

  Giáo Hội: "Một Thiên Đường Từ Trái Đất"

  Các tài liệu gốc của Giáo hội cổ xưa vốn thường xuyên và rất nghiêm túc đề cập đến thừa tác vụ trong Giáo hội, vì, theo quan điểm xưa, như việc rao giảng Tin mừng, thừa tác vụ hoàn toàn thuộc về...

 • Giáo Hội Như Là Hiệp Thông

  Giáo Hội Như Là Hiệp Thông

  THƯ CỦA BỘ GIÁO LÝ ĐỨC TIN Gửi Các Giám Mục Thuộc Giáo Hội Công Giáo, Bàn Về Một Số Khía Cạnh Của Giáo Hội Được Hiểu Như Là Hiệp Thông.

 • Vai Trò Của Thân Xác Trong Việc Cầu Nguyện

  Vai Trò Của Thân Xác Trong Việc Cầu Nguyện

  “Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an, thánh hóa toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách trong ngày Đức Giêsu Kitô,...

 • Cứu Độ, Cứu Rỗi, Cứu Thế, Cứu Chuộc…

  Cứu Độ, Cứu Rỗi, Cứu Thế, Cứu Chuộc…

  CỨU ĐỘ, CỨU RỖI, CỨU THẾ, CỨU CHUỘC… là những từ ngữ chỉ về một thực tại: ơn cứu độ. Theo Kinh thánh Tân ước, đó là: “mầu nhiệm vương quốc Thiên Chúa” (Mc 4,11), “bí mật của vương quốc” (Rm 11,25,...

 • Kitô Giáo Với Các Tôn Giáo

  Kitô Giáo Với Các Tôn Giáo

  Ngày 30 tháng 9 năm 1996, sau 4 năm nghiên cứu, Ủy ban Quốc tế thần học đã phát hành văn kiện “Kitô giáo và các tôn giáo”. Văn kiện được ấn hành bằng tiếng Italia trong báo La Civiltà Cattolica...

 • Vấn Đề Đa Dạng Trong Thần Học

  Vấn Đề Đa Dạng Trong Thần Học

  Nếu vấn đề đa dạng trong thần học nói cho đúng ra, không phải là một vấn đề cổ điển, thì cũng không thể cho đó là một vấn đề chưa ai từng đá động gì tới. Trong khoảng mười hay hai mươi năm trở lại...

 • Hiệp Nhất Và Khác Biệt Trong Giáo Hội

  Hiệp Nhất Và Khác Biệt Trong Giáo Hội

  Văn Kiện Của Ủy Ban Kinh Thánh Giáo Hoàng [Với Tự Sắc Sedula Cura đề ngày 27.6.1971, Đức Phaolô VI đã thành lập Ủy Ban Kinh Thánh Giáo Hoàng, thay thế Ủy Ban Giáo Hoàng đặc trách các vấn đề...

 • Xã Hội Biến Đổi Thần Học Chuyển Mình

  Xã Hội Biến Đổi Thần Học Chuyển Mình

  Trong những năm gần đây, trên báo chí thường xuất hiện những tranh luận về "Hậu Hiện Đại". Quan niệm này khiến chúng ta chú ý tới những hiện tượng quan trọng của xã hội biến đổi và đánh dấu cuộc...

 • Giải Thích Tín Điều

  Giải Thích Tín Điều

  Văn Kiện Của Ủy Ban Thần Học Quốc Tế : Văn kiện này đã do một tiểu ban của Ủy Ban Thần học Quốc tế (=UBTHQT) soạn thảo, dưới quyền hướng dẫn của Đức Cha Walter Kasper, lúc đó còn là giáo sư đại...

 • Linh Thao Inhã Với Phật Giáo

  Linh Thao Inhã Với Phật Giáo

  Kinh nghiệm thách đố nhất ở trong mối tương quan gặp gỡ giữa Phật giáo và Kytô giáo là cuộc khám phá ra vai trò trụ cột của việc "từ bỏ chính mình" trong Phật giáo cũng như trong tu đức Inhã. Bởi...