Thánh Ca: Lễ Vật Giáng Sinh – Trình bày: Ca Sĩ Như Ý