Thánh Ca Mùa Chay - Canvê Chiều Buồn - Trình bày: Đình Trinh