Thánh Ca Mùa Chay – Đừng bỏ con Chúa ơi – Trình bày: Sr. Thùy Linh