Thánh Ca Mùa Chay - Tình Người Chuộc Tội - Trình bày: Ca Sĩ Kim Thúy