Thánh Lễ An Táng Bà Cố Anna Trần Thị Mỹ, Thân Mẫu Của Cha Mátthêu Nguyễn Thanh Yên, MF

Trong tâm tình hiệp thông với gia đình cha Mátthêu Nguyễn Thanh Yên MF, sáng ngày 8 tháng 1 năm 2020, Tỉnh dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam đã đến thánh đường giáo xứ Kim Ngọc, thuộc giáo phận Phan Thiết để hiệp dâng thánh lễ an táng để cầu nguyện cho linh hồn bà cố Anna Trần Thị Mỹ, là thân mẫu của cha Mátthêu.

Thánh lễ bắt đầu lúc 6h00 sáng. Chủ tế thánh lễ là cha Giám tỉnh Tôma Đinh Ngọc Lộc, cùng đồng tế với ngài có quý cha trong Tỉnh dòng, quý cha trong giáo xứ; sự hiện diện của quý thầy trong Tỉnh dòng, quý sơ dòng mến thánh giá Phan Thiết, quý sơ dòng mến thánh giá Tân Việt, cùng sự hiện diện của bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Trong bài chia sẻ Tin mừng, cha nguyên chánh xứ giáo xứ Kim Ngọc có dịp nhìn lại cuộc đời cũng như chặng hành trình đức tin của bà cố. Qua đó, cha cũng giúp cộng đoàn hiện diện khơi lại niềm xác tín cũng như niềm tin của mình vào một Thiên Chúa tình yêu, luôn yêu thương và chở che con cái của mình.

Kết thúc thánh lễ, cha Mátthêu cũng bày tỏ tâm tình tri ân và lời cảm ơn chân thành đến Tỉnh dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam, cùng quý cộng đoàn hiện diện.

Sau thánh lễ, linh cửu của bà cố được chôn cất trong khu vực đất thánh của giáo xứ.

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria sớm đưa linh hồn bà cố Anna về hưởng nhan thánh Chúa.

Ban Truyền Thông