Thánh Lễ Công Bố Và Trao Văn Thư Thành Lập Ban Truyền Thông - Dịch Thuật

Vào lúc 5h00, ngày 05/10/2020, tại Cộng đoàn Tu viện Lời Chúa đã diễn ra Thánh lễ công bố và trao Văn thư thành lập Ban Truyền thông – Dịch thuật Tỉnh Dòng. Thánh lễ do cha Giám tỉnh Tôma Đinh Ngọc Lộc, MF, chủ tế; cha Quản lý Tỉnh Dòng Đaminh Nguyễn Công Khương, MF, giảng lễ; và đông đảo quý cha thuộc cộng đoàn Tu Viện Lời Chúa cùng quý thầy trong Tỉnh Dòng.

Trong bài giảng, cha Đaminh Nguyễn Công Khương, MF, đã khơi gợi lên những trách nhiệm của người làm công tác truyền thông. Và ngài kêu gọi anh em hãy trung thành và hăng say trong trách vụ được Tỉnh Dòng trao phó.

Sau phần hiệp lễ, cha Giuse Trịnh Văn Cung, MF, Thư ký Giám tỉnh, đã công bố văn thư số 28/2020 do cha Giám tỉnh Tôma Đinh Ngọc Lộc, MF, ký quyết định thành lập Ban Truyền thông – Dịch thuật trực thuộc Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam với cơ cấu tổ chức và nhân sự:

  • Trưởng ban: Cha Giuse Maria Đặng Hữu Tôn, MF;
  • Phó ban: Cha Giuse Trịnh Văn Cung, MF.

 

Trước khi Thánh lễ kết thúc, cha Giám tỉnh Tôma Đinh Ngọc Lộc, MF, đã nhắn chủ: “Với việc ấn kí và công bố văn thư, từ nay Ban Truyền thông – Dịch thuật được chính thức thành lập và xin trao cho cha Giuse Maria Đặng Hữu Tôn, MF, đại diện quý cha và quý thầy trong Tỉnh Dòng làm công tác truyền thông và dịch thuật. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ Maria – Nữ vương những người tuyên xưng đức tin, ban cho anh em muôn vàn hồng ân và phước lành”.

Đồng thời, trong Thánh lễ này, Cha Giám tỉnh cũng công bố chính thức trước Cộng đoàn Cha Giuse Maria Đặng Hữu Tôn, MF. cũng sẽ đảm trách vai trò Phụ trách Phụng vụ của Cộng đoàn Tu Viện Lời Chúa trong thời gian tới.

Thánh lễ kết thúc lúc 05h45 trong tinh thần vui mừng hân hoan của người Tu sĩ Thừa Sai Đức Tin với cảm nghiệm sâu sắc về câu châm ngôn của Hội Dòng: “Ân Sủng và Vui Mừng trong Đức Tin”.

Ban Truyền Thông MF