Thánh Lễ Nhận Nhiệm Sở Của Cha Giuse Lưu Quốc Toàn, MF, Tân Phó Xứ Quảng Phúc - Giáo Phận Buôn Mê Thuột

Người Thừa Sai Đức Tin chúng ta mong muốn hiến dâng cả đời mình cho sứ mạng, loan truyền và làm chứng đức tin ở mọi lãnh vực trên thế giới, nhân danh Đức Kitô và qua uỷ thác của Giáo hội. Chúng ta mong muốn trở thành những người loan tin và dấu chỉ hiện diện về lòng từ bi và thương xót của Chúa, về tình yêu vô biên luôn mời gọi và tha thứ. (Đặc Sủng Dòng Thừa Sai Đức Tin, số 1)

Vì nhu cầu mục vụ và lợi ích thiêng liêng của giáo dân Giáo xứ Quảng Phúc, Đức cha Vinhsơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột đã ưu ái mời gọi và tạo điều kiện cho anh em Tu sĩ Linh mục Thừa Sai Đức Tin cùng cộng tác với ngài và cha chánh xứ trong việc chăm sóc mục vụ cho giáo dân nơi Giáo xứ Quảng Phúc.

Vâng lời Đức cha Giáo phận, Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin đã cùng cộng tác và lên đường cho một hành trình sứ vụ mới nơi Giáo xứ Quảng Phúc. Giáo xứ Quảng Phúc thuộc Giáo hạt Gia Nghĩa, Giáo phận Ban Mê Thuột. Giáo xứ tọa lạc tại thôn 3, xã Quảng Khê, huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông.

 

Thánh lễ nhận sứ vụ mới diễn ra lúc 17h30’ ngày 20/10/2020. Cha chánh xứ Phaolô Cao Anh Quốc chủ tế Thánh lễ. Đồng tế với ngài có cha Tôma Đinh Ngọc Lộc, MF, Giám tỉnh Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam, cha Đaminh Nguyễn Công Khương, MF, Quản lí Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam, cha Giuse Lưu Quốc Toàn, MF, Tân phó xứ của Giáo xứ Quảng Phúc, cùng một số quý cha trong Tỉnh Dòng.

Trước khi bắt đầu Thánh lễ, cha chánh xứ Phaolô Cao Anh Quốc giới thiệu với cộng đoàn giáo dân về sự hiện diện quý báu của một số quý cha đồng tế thuộc Tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam, đồng thời ra mắt cha Tân phó xứ Giuse Lưu Quốc Toàn, MF.

Trong bài giảng lễ, cha Giám tỉnh Tôma Đinh Ngọc Lộc, MF, đã chia sẻ với cộng đoàn về sự hiệp thông trong Giáo hội qua việc tất cả mọi thành phần dân Chúa đều đặt niềm tin tưởng ở nơi nhau, trong sự hiện diện của Đức Kitô. Cách riêng là những Tu sĩ Thừa Sai Đức Tin, ngài mời gọi anh em hãy can đảm trong chính sứ mạng mà mình đã lãnh nhận, đồng thời phải chú tâm đến việc xây dựng mối tương quan giữa các cộng đoàn dân Chúa, với Giáo hội và luôn có một mối liên hệ thân tình với Đức Kitô.

Thánh lễ kết thúc lúc 18h20’. Ước mong sự hiện diện của anh em Tu sĩ Linh mục Thừa Sai Đức Tin tại Giáo xứ Quảng Phúc, Giáo phận Ban Mê Thuột sẽ là một dấu chứng của tình yêu Thiên Chúa trong sứ mạng tiếp nối vị mục tử nhân lành là Chúa Kitô trong ơn gọi đặc thù của Hội Dòng tại nơi đây, để qua những công việc mục vụ, anh em làm sống lên hình ảnh của người mục tử: “Đấng đã đến không phải để được phục vụ, nhưng là phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho muôn người” (Mc 10, 45).

 

Ban Truyền Thông MFVN